เชียงใหม่ ชเนาเซอร์

ข้อมูลการชำระเงิน

ชำระผ่านธนาคาร

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

วนิดา สมทรัพย์

816-2-27725-8

( ฝากออมทรัพย์ )