เชียงใหม่ ชเนาเซอร์

บทความ

ทำอย่างไรหลังจากได้ Certificate Pedigree จากเชียงใหม่ ชเนาเซอร์

23-04-2557 13:10:50น.

ใบเพ็ดดีกรีหรือใบรับรองพันธุ์ประวัติ (Certificate Pedigree) คือ เอกสารที่บอกถึงบรรพบุรุษของสุนัขตัวนั้น ๆ ที่จะระบุถึงชื่อ พันธุ์ สี เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อเจ้าของและชื่อคอก รวมถึงพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเราสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนที่จะผสมพันธุ์สุนัข และยังทำให้เรารู้ว่าสุนัขตัวนั้น ๆ มีที่มาที่ไปอย่างไร แต่เพ็ดดีกรีไม่ได้รับรองว่า สุนัขตัวนั้น ๆ จะสวยงามมากน้อยเพียงใดและจัดอยู่ในเกรดอะไ ระดับไหน ความสำคัญของเพ็ดดีกรีคือ เพื่อป้องกันไม่ให้นำสุนัขของเรามาผสมพันธุ์กันกับสุนัขที่มีสายเลือดเดียวกันครับ

 

ส่วนเอกสารที่ได้รับไปนี้เรียกว่า Registration Certificate นะครับ เนื้อความรายละเอียดของมันจะคล้าย ๆ กันกับใบเพ็ดดีกรี เพียงแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คือ ใบ Registration น่ะ จะเป็นเหมือนสูติบัตรของน้องหมาตัวนั้นครับเพราะจะระบุแค่ ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด และชื่อพ่อแม่ของเค้า ชื่อผู้เพาะพันธุ์และเจ้าของ ส่วนใบเพ็ดดีกรีนั้นเปรียบเหมือนทะเบียนบ้านของน้องหมาครับ รายละเอียดเหมือนใบ Registration แต่จะเพิ่มเติมชื่อปู่ ย่า ตา ยาย ด้วยครับ ซึ่ง ชื่อของเจ้าน้องหมาที่ระบุอยู่ในใบ Registration นั้น ทางเชียงใหม่ ชเนาเซอร์ ตั้งชื่อตามด้ายสีที่ใช้ผูกคอเค้าเพื่อการแยกแยะเป็นตัว ๆ ไป        

 

 ฉะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนจากใบ Registration Certificate เป็นใบเพ็ดดีกรี พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อสุนัขและชื่อเจ้าของ ให้เป็นตามที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้ดังนี้ครับ

1.       ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคม ฯ ก่อน โดยเสียค่าธรรมเนียม 250 บาท

2.       แจ้งโอนเปลี่ยนเจ้าของ โดยเสียค่าธรรมเนียม ตัวละ 100 บาท

3.       ค่าขอทำใบเพ็ดดีกรี ตัวละ 100 บาท

 

ติดต่อสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ได้ที่ เลขที่ 338/468 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์

เขตวังทองหลาง กทม. 10310 เบอร์ 02-539-8394-5

http://www.kcthailand.org/

แผนที่ http://www.kcthailand.org/contactus.asp?m=2