เชียงใหม่ ชเนาเซอร์

บทความ

ตารางประมาณการณ์การเกิดลูกสุนัข

20-06-2555 09:14:16น.

ตารางนี้เป็นตารางประมาณการณ์การเกิดลูกสุนัข หลังจากการผสมพันธุ์สุนัขเรียบร้อยแล้วนะคะ  ทำไว้นานมากแล้วตั้งแต่เริ่มทำฟาร์มใหม่ ๆ เพื่อเก็บไว้อ้างอิงวันผสมและประมาณวันที่แม่สุนัขของเราจะคลอดเจ้าตัวเล็ก เพื่อเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษแก่แม่สุนัข ทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชเนาเซอร์น้อยของเราที่จะเกิดมาอีกด้วย โดยทั่ว ๆ ไป สุนัขจะตั้งท้องประมาณ 60 – 65 วัน นับจากวันที่ผสมและยังขึ้นอยู่กับปริมาณของเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องของแม่มันด้วยว่า มีมากหรือน้อยเพียงใด ถ้ามีมากตัว กำหนดการเกิดก็จะไวขึ้น ลูกน้อยจะเกิดช้า  ยกตัวอย่างเช่น เราผสมแม่สุนัขของเราเสร็จเรียบร้อยวันที่ 1 ม.ค. เราก็จะนัดประมาณวันที่ชเนาเซอร์น้อยของเราจะคลอดไปอีก 63 วัน เราก็จะประมาณได้ว่า เจ้าตัวเล็กจะครบกำหนดคลอดประมาณวันที่ 5 มี.ค. ซึ่งจะทำให้เราได้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยแม่สุนัขของเราในการคลอดลูกชเนาเซอร์ของเราต่อไปค่ะ